Autorizatia port-arma

Arme neletale

In vederea autorizarii procurarii armelor neletale prevazute la categoria E din anexa Legii 295/2004, a armelor cu aer comprimat si a celor cu bila de cauciuc, cetateanul roman sau cel strain cu domiciliul ori cu resedinta in Romania, trebuie sa depuna la organul de politie competent din cadrul inspectoratelor de politie judetene, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala domiciliaza sau, dupa caz, isi are resedinta, un dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 58 alin. (2) din Legea 295/2004:

- cerere tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005);
- actul de identitate al solicitantului, in original si in copie;
- un certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii, din care sa rezulte ca nu sufera de una dintre afectiunile stabilite de Ministerul Sanatatii, care fac imposibila autorizarea pentru a detine sau, dupa caz, a purta si a folosi arme si munitii, si ca este apt sa detina astfel de arme si munitii;
- certificat de cazier judiciar;
- aviz psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii, eliberat cu cel mult 12 luni inaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat in conditiile legii;
- doua fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;
- dovada achitarii taxelor pentru autorizare, prevazute de legislatia in vigoare; aceleasi ca pentru armele letale.

Termenul de eliberare al autorizatiei de procurare este 30 de zile lucratoare, iar valabilitatea autorizatiei este de 90 de zile, termen ce poate fi prelungit o singura data pentru aceeasi perioada;

Arme letale

In vederea autorizarii procurarii armelor letale, cetatenii romani sau strainii cu domiciliul ori resedinta in Romania, trebuie sa depuna la organul de politie competent din cadrul inspectoratelor de politie judetene, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala domiciliaza sau dupa caz, au resedinta, un dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea 295/2004:

- cerere tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005);
- actul de identitate al solicitantului, original si copie;
- un certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata, cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii, din care sa rezulte ca nu sufera de una din afectiunile stabilite de Ministerul Sanatatii care fac imposibila autorizarea pentru a detine sau, dupa caz, purta si folosi arme si munitii letale, si este apt sa detina astfel de arme si munitii;
- certificat de cazier judiciar;
- aviz psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale, eliberat cu cel mult 12 luni inaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat in conditiile legii;
- certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor, organizat de o persoana juridica autorizata in acest sens, in original si copie;
- doua fotografii color cu dimensiunea 4×5 cm;
- dovada achitarii taxelor pentru autorizare, prevazute de legislatia in vigoare;
- carnetul de membru vanator, in original si copie, vizat pe anul in curs, eliberat de o organizatie vanatoreasca legal constituita, afiliata la Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania – pentru arme lungi cu destinatia – vanatoare sau dupa caz, tir sportiv sau biatlon, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei in scopul portului si folosirii acesteia;
- carnet de antrenor de tir sau biatlon eliberat de Agentia Nationala pentru Sport sau legitimatie de sportiv de tir sau biatlon, vizat la zi de Federatia Romana de Tir Sportiv sau de Federatia Romana de Schi si Biatlon, in original si copie, pentru arme de tir, iar in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei in scopul portului si folosirii, trebuie sa prezinte si o adeverinta din partea clubului sportiv la care este legitimat, care sa ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al caror proprietar este solicitantul, in cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmeaza sa participe;
- adeverinta care atesta, in cazul cetateanului roman, faptul ca titularul are calitatea prevazuta la art. 14 alin.(2) lit.a) si b) din Legea 295/2004, eliberata de institutia competenta in acest sens, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei de aparare si paza in scopul portului si folosirii acesteia.