Curs Arme si Munitii

Totul pentru vânătoare!

Cursul de arme și muniții este dedicat persoanelor care doresc să dețină sau să poarte și să folosească o armă în scopuri precum vânătoarea, tirul sportiv, autoapărarea, apărare și pază, dar și pentru cei cărora le este necesar portul și folosirea armelor și munițiilor în atribunțiunile de serviciu.

Suntem dedicați să oferim o pregătire profesională și specializată în utilizarea responsabilă și sigură a armelor și munițiilor!

Ce oferim:

 • Curriculumul nostru cuprinzător acoperă toate aspectele esențiale ale manipulării armelor de foc, de la regulile de siguranță la manipularea și cunoașterea detaliată a armelor.
 • Instruirea este asigurată de instructori cu o vastă experiență în domeniu, asigurându-vă că veți primi cea mai bună pregătire posibilă.
 • Punem întotdeauna accent pe siguranță și legalitate, de aceea ne angajăm să respectăm întotdeauna legile și reglementările în vigoare și să promovăm practici sigure în manipularea armelor.
 • Diplomă recunoscută de IPJ: Absolvirea cursului nostru vă va oferi o diplomă recunoscută de Inspectoratul de Poliție Județean, necesară pentru obținerea autorizației de procurare a primei arme neletale și a permisului de port-armă.

Cursul de inițiere pe linia armelor și munițiilor se organizează în conformitate cu prevederile legii L.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor.

 

 

 

Cine poate deține arme?

 • Persoanele care au îndeplinit vârsta de 18 ani;
 • Persoanele care nu fost condamnate, prin hotărâre judecătoarească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un (1) an, pentru infracțiuni comise cu intenție;
 • Nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârșite cu intenție, pentru care legea prevede o pedeapsă al cărei maxim special este mai mare de un (1) an;
 • Sunt apte din punct de vedere psihologic și medical și nu suferă de alte afecțiuni stabilite prin ordin al ministrului sănătății, care ar putea pune în pericol propria viață sau a altora, dacă ar deține sau ar folosi arme și muniții;
 • Nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor, conform datelor și informațiilor existente la organele competente;
 • Au absolvit un curs de instruire teoretică și practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condițiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
 • Persoanele fizice de cetățenie română.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să completați formularul de contact

Recent products

We offer fun and exiting firearms classeswith talented and certified instructors

Learn more
Phone: 0232 257-176
Strada Silvestru nr 22A
Iași 700259, Romania